Objectius:

  • Identificar, impulsar i definir projectes entre les empreses i agents d’entorn, integrats o no en el clúster.
  • Foment de les activitats de networking entre les empreses del clúster.
  • Dur a terme activitats de màrqueting i visibilitat del clúster.
  • Definir i executar una política de comunicació del clúster.
  • Motivar a les empreses a participar en projectes específics del clúster.