Objectius:

  • Llançar una nova marca que valoritzi el territori i elevi el nivell de qualitat dels productes existents, alhora que contribueixi a incrementar les capacitats dels empresaris en totes les parts necessàries del procés de creació i comercialització: des del cultiu, passant per la molta i fins a l’estratègia comercial i de màrqueting.