Carregant...

(+34) 973 75 22 55

 • L'OLI DE CATALUNYA
  Agrupem empreses del sector i afrontem reptes i oportunitats de negoci

QUI SOM

Som un grup d'empreses i institucions de Catalunya relacionades amb la producció i comercilització d'oli d'oliva, amb la finalitat de promoure i d eposar en marxa actuacions per al reforç de la competitivitat del sector, així com a per afavorir la innovació, la internacionalització i la promoció exterior de les empreses que conformen l'Associació.

El nostre objectiu és agrupar les empreses del sector per tal d’afrontar reptes comuns així com identificar oportunitats de negoci per a les empreses associades.

La nostra Associació és una entitat sense ànim de lucre que respon als principis democràtics pel que fa a la seva organització i al seu funcionament, garantint l’autonomia de les persones físiques i jurídiques que la formen, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’Associació en les matèries que l’afecten i a l’interès comú de les persones associades.

La Junta Directiva de l’Associació està formada pels membres següents:

President

Sr. Josep Lluís Trilla Hernandez (ACTEL, SCCL)

Secretària

Sra. Roser Vila Baró (COOP. SANT ISIDRE DE LES BORGES BLANQUES, SCCL)

Tresorer

Sr. Ramon Barrull Becerra (AGROINDUSTRIAL CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT ANTONI ABAD, SCCL)

Vocal

Sr. Martí Terés Rios (ARP CATALONIA, SL)

ACTIVITATS

Per aconseguir les seves finalitats, l'Associació realitza les activitats següents:

 • EIXOS ESTRATÈGICS

  Planificar eixos estratègics d’actuació del sector a futur, i definir el conjunt d’accions d’interès comú per al conjunt d’associats, en els àmbits específics d’actuació de l’Associació.

  about images
 • COL·LABORACIÓ I TROBADES

  Fomentar la col·laboració i les trobades entre empreses per tal d’afavorir la generació d’idees i el desenvolupament de sinèrgies i possibles projectes de col·laboració entre les empreses i el conjunt d’entitats relacionades amb el sector que hi estiguin adherides.

  about images
 • ASSISTÈNCIA

  Donar assistència i col·laborar amb els associats sobre les oportunitats d’internacionalització, de desenvolupament d’oportunitats de negoci, de realització de projectes cooperatius, cerca de finançament, subvencions, etc.

  about images
 • RELACIONS ESTRATÈGIQUES

  Establir relacions estratègiques amb entitats d’altres territoris que siguin representatives del sector.

  about images
 • COOPERACIÓ PÚBLICA

  Cooperar amb el sector públic, mitjançant l’establiment de convenis específics o be qualsevol altra forma s’estimi convenient.

  about images
 • INTERLOCUCIÓ

  Actuar com interlocutor davant de les administracions públiques competents, en els àmbits específics d’actuació de l’Associació.

  about images
 • IDENTIFICACIÓ

  Identificar i mantenir la relació i contacte amb altres entitats que puguin tenir interessos similars o finalitats en part coincidents a Catalunya, a la resta de l’estat espanyol o a escala internacional.

  about images
 • VISIBILITAT

  Impulsar la visibilitat i el prestigi de l’Associació i la participació dels seus membres en les actuacions que ella mateixa defineixi i posi en marxa, així com en esdeveniments de caire nacional o internacional.

  about images

LLISTAT DE SOCIS

Poden formar part de l'Associació totes les persones jurídiques, de naturalesa pública o privada, amb àmbit d'actuació a Catalunya que, de manera lliure i voluntària, comparteixen les finalitats de l'Associació i que la seva activitat o el seu obkecte social estigui vinculat total o parcialment amb la producció o la comercialització d'oli d'oliva.

Els socis es classifiquen en dues categories:

 1. Agents productors i/o comercialitzadors d’oli.

 2. Socis col·laboradors i Agents d’Entorn.

  Aquells que no tenen com a activitat la producció i/o comercialització d’oli d’oliva. Inclou entitats i empreses que ofereixen serveis i/o productes relacionats com ara la logística i el transport, la definició de producte, el packaging, la fabricació de maquinària, els centres tecnològics, universitats i centres formatius, plataformes de transferència de tecnologia, consultoria especialitzada, enginyeries especialitzades, marketplaces i empreses tecnològiques especialitzades, entre altres.

SERVEIS

Desenvolupament de projectes innovadors

 • Gestió de projectes de recerca i innovació.
 • Estudis de mercat.
 • Cerca de socis per a la realització de projectes conjunts.
 • Promoció del clúster i transferència de resultats de projectes.

Internacionalització

 • Participació en fires internacionals
 • Organització de missions comercials
 • Assessorament en el procés d’internacionalització

Creació de xarxa i esdeveniments

 • Visites a empreses.
 • Organització de jornades, fòrums i actes de divulgació.
 • Trobades i col·laboracions amb altres clústers.
 • Interlocució amb entitats públiques i privades

Formació

 • Disseny de programes i cursos formatius.
 • Formació tant a nivell tècnic, com de gestió i vendes.

PROJECTES

Gestió i impuls de la xarxa de cooperació del clúster.

Objectius:

 • Identificar, impulsar i definir projectes entre les empreses i agents d’entorn, integrats o no en el clúster.
 • Foment de les activitats de networking entre les empreses del clúster.
 • Dur a terme activitats de màrqueting i visibilitat del clúster.
 • Definir i executar una política de comunicació del clúster.
 • Motivar a les empreses a participar en projectes específics del clúster.

Millora de les capacitats de producció i comercialització de les empreses oleícoles.

Objectius:

 • Incrementar les capacitats de les empreses oleícoles del clúster en tècniques avançades de producció d’oli categoria Premium.
 • Incrementar les capacitats de les empreses en l’àmbit del màrqueting i la comercialització d’oli.

Elaboració i llançament d’una marca d’oli entre les empreses del clúster.

Objectius:

 • Llançar una nova marca que valoritzi el territori i elevi el nivell de qualitat dels productes existents, alhora que contribueixi a incrementar les capacitats dels empresaris en totes les parts necessàries del procés de creació i comercialització: des del cultiu, passant per la molta i fins a l’estratègia comercial i de màrqueting.

Envia'ns un correu electrònic info@catalanoliveoilcluster.org
o truca'ns al (+34) 973 75 22 55

NOTÍCIES

Oli

8 febrer 2017

LLEIDA REIVINDICA L'OLI DE LA ZONA

Estudi de diagnosi i propostes per la millora de la competitivitat del sector oleícola a la província de Lleida

Imatge de RECERCAT

8 febrer 2017

RECERCAT

La col·lecció «La Laura i en Joan» té com a objectiu donar a conèixer la recerca que es fa a Catalunya i fomentar les vocacions científiques entre els alumnes de tercer i quart de primària.