Carregant...

 • L'OLI DE CATALUNYA
  Agrupem empreses del sector i afrontem reptes i oportunitats de negoci

Qui som

Som un grup d'empreses i institucions de Catalunya relacionades amb la producció i comercilització d'oli d'oliva, amb la finalitat de promoure i d eposar en marxa actuacions per al reforç de la competitivitat del sector, així com a per afavorir la innovació, la internacionalització i la promoció exterior de les empreses que conformen l'Associació.

El nostre objectiu és agrupar les empreses del sector per tal d’afrontar reptes comuns així com identificar oportunitats de negoci per a les empreses associades.

La nostra Associació és una entitat sense ànim de lucre que respon als principis democràtics pel que fa a la seva organització i al seu funcionament, garantint l’autonomia de les persones físiques i jurídiques que la formen, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’Associació en les matèries que l’afecten i a l’interès comú de les persones associades.

La Junta Directiva de l’Associació està formada pels membres següents:

President President

President

Sr. Ramón Barrull Becerra (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT ANTONI ABAD)

Secretari Secretari

Secretari

Sra. Adrià Dalmau Garsaball (NOUSEGONS)

Vicepresident 2n Vicepresident 2n

Vicepresident 2n

Sr. Pau Moragas Bouyat (L'OLIVERA SCCL)

Tresorera Tresorera

Tresorera

Sr. Montserrat Martínez Gutiérrez (SIMBIONATUR)

Vocal Vocal

Vocal

Sr. Maria Paz Romero Fabregat (UNIVERSITAT DE LLEIDA)

Vocal Vocal

Vocal

Sra. Rosa Maria Cubel Muñoz (IRTA)

Activitats

Per aconseguir les seves finalitats, l'Associació realitza les activitats següents:

 • Eixos estratègics

  Planificar eixos estratègics d’actuació del sector a futur, i definir el conjunt d’accions d’interès comú per al conjunt d’associats, en els àmbits específics d’actuació de l’Associació.

  about images
 • Col·laboració i trobades

  Fomentar la col·laboració i les trobades entre empreses per tal d’afavorir la generació d’idees i el desenvolupament de sinèrgies i possibles projectes de col·laboració entre les empreses i el conjunt d’entitats relacionades amb el sector que hi estiguin adherides.

  about images
 • Assistència

  Donar assistència i col·laborar amb els associats sobre les oportunitats d’internacionalització, de desenvolupament d’oportunitats de negoci, de realització de projectes cooperatius, cerca de finançament, subvencions, etc.

  about images
 • Relacions estratègiques

  Establir relacions estratègiques amb entitats d’altres territoris que siguin representatives del sector.

  about images
 • Cooperació pública

  Cooperar amb el sector públic, mitjançant l’establiment de convenis específics o be qualsevol altra forma s’estimi convenient.

  about images
 • Interlocució

  Actuar com interlocutor davant de les administracions públiques competents, en els àmbits específics d’actuació de l’Associació.

  about images
 • Identificació

  Identificar i mantenir la relació i contacte amb altres entitats que puguin tenir interessos similars o finalitats en part coincidents a Catalunya, a la resta de l’estat espanyol o a escala internacional.

  about images
 • Visibilitat

  Impulsar la visibilitat i el prestigi de l’Associació i la participació dels seus membres en les actuacions que ella mateixa defineixi i posi en marxa, així com en esdeveniments de caire nacional o internacional.

  about images

Llistat de Socis

Poden formar part de l'Associació totes les persones jurídiques, de naturalesa pública o privada, amb àmbit d'actuació a Catalunya que, de manera lliure i voluntària, comparteixen les finalitats de l'Associació i que la seva activitat o el seu obkecte social estigui vinculat total o parcialment amb la producció o la comercialització d'oli d'oliva.

Els socis es classifiquen en dues categories:

 1. Agents productors i/o comercialitzadors d’oli.

 2. Socis col·laboradors i Agents d’Entorn.

  Aquells que no tenen com a activitat la producció i/o comercialització d’oli d’oliva. Inclou entitats i empreses que ofereixen serveis i/o productes relacionats com ara la logística i el transport, la definició de producte, el packaging, la fabricació de maquinària, els centres tecnològics, universitats i centres formatius, plataformes de transferència de tecnologia, consultoria especialitzada, enginyeries especialitzades, marketplaces i empreses tecnològiques especialitzades, entre altres.

Serveis

Desenvolupament de projectes innovadors

Desenvolupament de projectes innovadors

 • Gestió de projectes de recerca i innovació.
 • Estudis de mercat.
 • Cerca de socis per a la realització de projectes conjunts.
 • Promoció del clúster i transferència de resultats de projectes.
Internacionalització

Internacionalització

 • Participació en fires internacionals
 • Organització de missions comercials
 • Assessorament en el procés d’internacionalització
Creació de xarxa i esdeveniments

Creació de xarxa i esdeveniments

 • Visites a empreses.
 • Organització de jornades, fòrums i actes de divulgació.
 • Trobades i col·laboracions amb altres clústers.
 • Interlocució amb entitats públiques i privades
Formació

Formació

 • Disseny de programes i cursos formatius.
 • Formació tant a nivell tècnic, com de gestió i vendes.

Projectes

Gestió i impuls de la xarxa de cooperació del clúster.

Objectius:

 • Identificar, impulsar i definir projectes entre les empreses i agents d’entorn, integrats o no en el clúster.
 • Foment de les activitats de networking entre les empreses del clúster.
 • Dur a terme activitats de màrqueting i visibilitat del clúster.
 • Definir i executar una política de comunicació del clúster.
 • Motivar a les empreses a participar en projectes específics del clúster.

Millora de les capacitats de producció i comercialització de les empreses oleícoles.

Objectius:

 • Incrementar les capacitats de les empreses oleícoles del clúster en tècniques avançades de producció d’oli categoria Premium.
 • Incrementar les capacitats de les empreses en l’àmbit del màrqueting i la comercialització d’oli.

Elaboració i llançament d’una marca d’oli entre les empreses del clúster.

Objectius:

 • Llançar una nova marca que valoritzi el territori i elevi el nivell de qualitat dels productes existents, alhora que contribueixi a incrementar les capacitats dels empresaris en totes les parts necessàries del procés de creació i comercialització: des del cultiu, passant per la molta i fins a l’estratègia comercial i de màrqueting.

Envia'ns un correu electrònic info@catalanoliveoilcluster.org
o truca'ns al (+34) 973 75 22 55

Notícies

Imatge de Suo Tempore, l'oli de més qualitat del món

25 gener 2019

Suo Tempore, l'oli de més qualitat del món

La Cooperativa de la Granadella, Nousegons, Oli Soleil i Raig d'Arbeca han treballat durant dos anys per crear el producte

Imatge de El Clúster de l'Oli de Catalunya aprova un pressupost de 140.000€ per al 2019

25 gener 2019

El Clúster de l'Oli de Catalunya aprova un pressupost de 140.000€ per al 2019

Aniran destinats a la millora de la qualitat, obertura de mercats itnernacionals, vinculació amb el vector salut i optimitzar la gestió interna de les empreses.

Oli

8 febrer 2017

LLEIDA REIVINDICA L'OLI DE LA ZONA

Estudi de diagnosi i propostes per la millora de la competitivitat del sector oleícola a la província de Lleida